Giáo trình mô đun Kỹ thuật cảm biến (Nghề Điện Công nghiệp - Trình độ cao đẳng)

Giáo trình mô đun Kỹ thuật cảm biến trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật của các loại cảm biến; nguyên lý hoạt động của mạch điện dùng cảm biến nhiệt, cảm biến tiệm cận, cảm biến quang; các lỗi do cảm biến trong mạch điện ứng dụng cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tiệm cận.