Giáo trình mô đun Cung cấp điện (Nghề Điện công nghiệp - Trình độ cao đẳng)

Giáo trình Cung Cấp Điện biên soạn lại để nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy và học tập giúp cho học sinh – sinh viên làm tài liệu học tập hoặc làm tài liệu tham khảo cho học sinh – sinh viên ngành Điện Công Nghiệp đang học tại trường. Để giúp cho học sinh – sinh viên dễ dàng hơn trong học tập và nghiên cứu giáo trình này trình bày những lý thuyết cơ bản và những bài tập về tính toán thiết kế cung cấp điện cho một căn hộ hay một phân xưởng đơn giản để làm nền tảng cho học sinh – sinh viên học các môn chuyên ngành.