Giáo trình Máy biến áp - Nghề: Điện dân dụng - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Nội dung Giáo trình Máy biến áp bao gồm 14 bài như sau: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp (cảm ứng) một pha; Các trạng thái làm việc của máy biến áp cách ly một pha; Tổn hao năng lượng và hiệu suất của máy biến áp cách ly một pha; Xác định cực tính các cuộn dây của máy biến áp cách ly một pha; Tính toán máy biến áp cách ly một pha; Quấn dây máy biến áp cách ly một pha;...