Giáo trình Mạch điện - Nghề: Điện dân dụng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Mạch điện là một trong những môn học cơ sở nền tảng cho các môn học về điện sau này nên đòi hỏi các em phải nắm vững những khái niệm, định luật và các công thức tính toán trong các mạch điện, mạch từ, các mạch điện một chiều và xoay chiều trên cơ sở các định luật, định lý về mạch điện. Các em phải biết vận dụng các kiến thức đã học vào việc tính toán các mạch điện từ, cũng như việc phân tích và tính toán mạch điện. Để quá trình dạy học môn Mạch điện thuận