Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính: Phần 2

Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc giáo trình được chia thành 7 bài như sau: Tổng quan về máy tính; Tháo lắp máy tính; Thiết lập CMOS; Phân vùng ổ đĩa cứng; Cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển; Cài đặt các phần mềm ứng dụng; Sao lưu và phục hồi hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!