Giáo trình Lắp đặt hệ thống cung cấp điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng)

Giáo trình Lắp đặt hệ thống cung cấp điện với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được các kiến thức cơ bản về lắp đặt điện; Tính chọn được thiết bị đóng cắt, dây dẫn cũng như phương pháp đi dây trong hệ thống điện; Phương pháp lắp đặt tủ điện, tính toán được hệ thống nối đât – chống sét cho thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo!