Giáo trình Kỹ thuật số - Nghề: Điện dân dụng (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Kỹ thuật số với mục tiêu chính là Trình bày được cấu tạo và một số ứng dụng của cổng logic cơ bản. Trình bày được cấu trúc và sự hoạt động của các mạch FF, mã hoá, giải mã, dồn kênh, phân kênh, mạch đếm, ghi dịch, mạch chuyển đổi A/D, D/A, các bộ nhớ ROM và RAM.