Giáo trình Kỹ thuật đo lường (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng)

Giáo trình Kỹ thuật đo lường cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về đo lường; Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường; Các cơ cấu chỉ thị; Các thiết bị đo. Mời các bạn cùng tham khảo!