Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa - Nghề: Công nghệ ôtô

Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa với các nội dung chính được trình bày như sau: Nhận dạng ô tô; Nhận dạng hư hỏng và mài mòn của chi tiết; Phương pháp sửa chữa và công nghệ phục hồi chi tiết bị mài mòn; Làm sạch và kiểm tra chi tiết; Nhận dạng chủng loại động cơ đốt trong.