Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa (Nghề: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan chung về ôtô; Động cơ 4 kỳ và 2 kỳ; Động cơ nhiều xi lanh; Nhận dạng hư hỏng và mài mòn của chi tiết; Phương pháp sửa chữa và công nghệ phục hồi chi thiết bị mài mòn; Làm sạch và kiểm tra chi tiết.