Giáo trình Kỹ năng giao tiếp - Nghề: Điện dân dụng - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Nội dung Giáo trình Kỹ năng giao tiếp gồm 4 chương: Giao tiếp với xã hội; Giao tiếp nội bộ; Đàm phán; Quảng bá nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.