Giáo trình Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn (Nghề: Hàn)

Giáo trình Kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế được biên soạn theo hướng tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Giúp cho các em sinh viên vận dụng ngay lý thuyết vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.