Giáo trình Hệ thống tự động điều khiển, giám sát và bảo vệ dân dụng - Nghề: Điện dân dụng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Nội dung Giáo trình Hệ thống tự động điều khiển, giám sát và bảo vệ dân dụng được trình bày trong 9 bài được trình bày như sau: Bài mở đầu; Hệ thống chiếu sáng; Hệ thống điều hòa không khí; Hệ thống âm thanh và hình ảnh đa vùng; Hệ thống giám sát và an ninh; Hệ thống truyền thông và liên lạc; Hệ thống phòng cháy và chữa cháy; Hệ thống bơm và tưới nước tự động; Mạng truyền thông quản lý ngôi nhà thông minh.