Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ cao đẳng): Phần 1

Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ cao đẳng): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm nước; lắp đặt máy điều hòa nguyên cụm; lắp đặt máy điều hòa không khí VRV; lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước; lắp đặt tháp giải nhiệt, bình giãn nở và các thiết bị phụ. Mời các bạn cùng tham khảo.