Giáo trình Hệ thống điện ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng): Phần 2

Giáo trình Hệ thống điện ô tô với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được công dụng, yêu cầu của các hệ thống điện – điện tử trên xe ô tô + Mô tả được kết cấu – hoạt động của các hệ thống điện – điện tử trên ô tô; Giải thích được các ký hiệu quy ước trên sơ đồ mạch điện; Phân tích được các thông số và đặc tính kỹ thuật của các chi tiết trên hệ thống điện động cơ trên ôtô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình sau đây.