Giáo trình Hệ thống điện động cơ

Mục tiêu chính của Giáo trình Hệ thống điện động cơ là Giải thích được các khái niệm cơ bản về điện điện tử trên ô tô; Đọc được các ký hiệu trên các sơ đồ mạch điện của một số hãng xe (Toyota, Hyundai,…); Trình bày được các chức năng của các linh kiện điện tử cơ bản; Sử dụng thành thạo các tài liệu và chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan; Thực hành lắp đặt các mạch điện cơ bản.