Giáo trình Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng): Phần 1

Giáo trình Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhận dạng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng; Bộ chế hòa khí ô tô; Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!