Giáo trình Hàn TIG nâng cao (Nghề: Hàn)

Giáo trình Hàn TIG nâng cao (Nghề: Hàn) với mục tiêu giúp các bạn trình bày được kỹ thuật hàn TIG ở vị trí hàn 2G, 3G và ống ở vị trí hàn 1G, 2G; Hàn được các mối hàn ở vị trí hàn 2G, 3G và ống ở vị trí hàn 1G, 2G đảm bảo độ sâu ngấu, đúng kích thước theo yêu cầu, ít bị khuyết tật;