Giáo trình Hàn Robot (Nghề: Hàn)

Giáo trình Hàn Robot (Nghề: Hàn) với mục tiêu giúp các bạn trình bày đúng cấu tạo và chức năng của các bộ phận trên hệ thống robot hàn FD – V6. Tạo được chương trình hàn các liên kết hàn cơ bản có biên dạng khác nhau chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo!