Giáo trình Hàn MAG nâng cao (Nghề: Hàn)

Giáo trình Hàn MAG nâng cao (Nghề: Hàn) với mục tiêu giúp các bạn trình bày được những khó khăn gặp phải khi thực hiện các mối hàn ở các vị trí khác nhau trong không gian; Trình bày được kỹ thuật hàn các mối hàn thép các bon thấp ở vị trí hàn 2G và 3G;