Giáo trình Hàn kim loại màu và hợp kim màu (MĐ: Hàn)

Giáo trình Hàn kim loại màu và hợp kim màu (MĐ: Hàn) là mô đun có vai trò rất quan trọng trong chương trình đào tạo nghề Hàn, người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng hàn kim loại màu và hợp kim màu bằng các công nghệ hàn MIG; TIG; Hàn khí.