Giáo trình Hàn hồ quang tay 1F, 2F, 3F, 4F - Nghề: Hàn - Trình độ: Cao đẳng nghề

Giáo trình Hàn hồ quang tay 1F, 2F, 3F, 4F với mục tiêu chính là Giải thích đầy đủ các khái niệm cơ bản về hàn hồ quang tay. Nhận biết các loại vật liệu dùng để hàn hồ quang tay. Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại máy hàn hồ quang tay. Tính toán chế độ hàn hồ quang tay phù hợp chiều dày, tính chất của vật liệu và kiểu liên kết hàn.