Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô, Hàn)

Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật bao gồm lý thuyết và thực hành (bài tập) của 3 chương: Các khái niệm về hệ thống dung sai lắp ghép; Hệ thống dung sai lắp ghép; Dụng cụ đo thông dụng trong cơ khí.