Giáo trình Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha - Nghề: Điện dân dụng - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Nội dung của giáo trình được biên soạn với thời lượng 90 tiết gồm lý thuyết và thực hành bao gồm những bài: Xác định cực tính của bộ dây Stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha; Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao; Lắp mạch điện điều khiển động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ đơn; Lắp mạch điện khởi động Y/ động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng cầu dao 2 ngả; Lắp mạch điện khởi động Y/ động cơ xoay chiều KĐB ba pha bằng khởi động từ kép