Giáo trình Đồ gá (Nghề: Cắt gọt kim loại - CĐ/TC)

Giáo trình Đồ gá cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về đồ gá; phương pháp định vị và các chi tiết định vị; phương pháp kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt; phương pháp thiết kế đồ gá; đồ gá trên máy cắt kim loại;...Mời các bạn cùng tham khảo!