Giáo trình Điều hòa không khí và thông gió - PGS.TS. Võ Chí Chính

Giáo trình này được tác giả biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Nhiệt Lạnh các trường đại học kỹ thuật và cao đẳng, các kỹ sư và công nhân kỹ thuật những kiến thức cơ bản và điều hòa không khí và thông gió hiện đại. Nội dung giáo trình gồm 14 chương: Chương 1 Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm, Chương 2 Ảnh hưởng của môi trường không khí và chọn thông số tính toán các hệ thống điều hòa không khí, Chương 3 Tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm, Chương 4 Xử lý nhiệt ẩm không khí, Chương 5 Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí, Chương 6 Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô, Chương 7 Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt, Chương 8 Tuần hoàn không khí trong phòng, Chương 9 Hệ thống vận chuyển không khí, Chương 10 Hệ thống đường ống trong điều hòa không khí, Chương 11 Điều khiển tự động trong điều hòa không khí, Chương 12 Thông gió và cấp gió tươi, Chương 13 Lọc bụi và tiêu ẩm, Chương 14 Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng điều hòa không khí.