Giáo trình Điện tử công suất (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ cao đẳng): Phần 2

Giáo trình Điện tử công suất (Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm những nội dung chính sau: Chỉnh lưu công suất có điều khiển một pha, chỉnh lưu công suất có điều khiển 3 pha, điều chỉnh điện áp xoay chiều một pha, điều chỉnh điện áp xoay chiều ba pha, biến tần trong hệ thống điều hòa không khí.