Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng): Phần 1

Giáo trình Cơ sở dữ liệu với mục tiêu giúp các bạn có thể chuyển các câu hỏi tối ưu hoá bằng sơ đồ sang ngôn ngữ SQL; Viết được chương trình và thực hiện chương trình trên máy tính có ứng dụng cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.