Giáo trình Cơ sở công nghệ gia công kim loại - Nghề: Cắt gọt kim loại

Giáo trình Cơ sở công nghệ gia công kim loại cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản về công nghệ chế tạo máy; Chuẩn và thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ khí; Đặc trưng của phương pháp gia công cơ; Quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình;...