Giáo trình Chế tạo phôi hàn (MĐ: Công nghệ hàn)

Giáo trình Chế tạo phôi hàn (MĐ: Công nghệ hàn) với mục tiêu nhằm giúp các bạn xác định được phương pháp chế tạo phôi hàn đảm bảo tính kinh tế và kỹ thuật với từng loại kết cấu. Nêu được thực chất, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của một số loại máy cắt thông dụng. Nêu được các phương pháp khai triển hình học đơn giản.