Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan và nhận biết các bộ phận của hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel; Bảo dưỡng và sửa chữa thùng nhiên liệu và các đường ống và bầu lọc; Bảo dưỡng và sửa chữa bơm thấp áp (bơm chuyển nhiên liệu); Bảo dưỡng và sửa chữa bơm cao áp;...