Giáo trình Bào nâng cao - Nghề: Cắt gọt kim loại

Giáo trình Bào nâng cao này nhằm trang bị cho học sinh: Có đầy đủ kiến thức để thực hiện chính xác các công việc ở mức độ cao. Vận dụng tối đa những đặc tính kỹ thuật của máy bào ngang, máy lọc đứng và có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn: Dụng cụ gá lắp, cắt gọt, đo kiểm, lập quy trình công nghệ hợp lý và chính xác nhất. Gá lắp được dao, phôi và bào được thanh răng, bánh trụ răng thẳng, bào định hình, trên máy bào đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và thời gian.