Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa Hệ thống truyền lực - Nghề: Công nghệ ô tô (Dùng cho trình độ Cao đẳng): Phần 2

Phần 1 giáo trình gồm có những nội dung: Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động điều khiển điện tử, bảo dưỡng và sửa chữa hộp phân phối và hộp số phụ, bảo dưỡng và sửa chữa truyền động các đăng, bảo dưỡng và sửa chữa cầu chủ động, bảo dưỡng và sửa chữa bánh xe. Mời các bạn cùng tham khảo.