Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống trang bị điện ô tô (Nghề: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống trang bị điện ô tô cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảo dưỡng và sửa chữa hệt thống khởi động; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp điện; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa;...Mời các bạn cùng tham khảo!