Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS (Nghề: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phanh ABS; Tháo - lắp hệ thống phanh ABS; Kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống phanh ABS; Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh ABS. Mời các bạn cùng tham khảo!