Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh

Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phanh ô tô; Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống dẫn động phanh thuỷ lực; Hệ thống phanh dẫn động khí nén; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống dẫn động phanh khí; Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phanh tay; Trợ lực phanh.