Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng-Bộ chế hòa khí và Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel - Nghề: Công nghệ ôtô

Nội dung Giáo trình gồm có Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel dùng bơm phân phối VE; Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp tập trung PE; Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp phân phối VE; Sửa chữa và bảo dưỡng bơm cao áp và vòi phun kết hợp;...