Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái - treo (Nghề: Công nghệ ô tô)

Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái - treo với mục tiêu giúp các bạn có thể củng cố kiến thức lý thuyết đã học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trong hệ thống Lái và hệ thống Treo; Trình bày được quy trình tháo lắp- kiểm tra- sửa chữa các chi tiết, cụm chi tiết trong hệ thống lái – treo; Phân tích đúng các hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và trình bày đúng phương pháp kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng các bộ phận trong hệ thống Lái và hệ thống Treo.