Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng ): Phần 1

Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển bằng điện tử; sửa chữa mạch nguồn ecu; sửa chữa các cảm biến và các tín hiệu điều khiển trên động cơ phun dầu điện tử; sửa chữa mạch điện kim phun nhiên liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình sau đây.