Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS (Nghề: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)

Giáo trình Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trong ô tô. Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS trong ô tô. Phân tích được những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của các bộ phận hệ thống phanh ABS trong ô tô.