Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống phanh ABS - Nghề: Công nghệ ôtô (Cao đẳng)

Nội dung Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống phanh ABS bao gồm: Hệ thống phanh ABS; Tháo – lắp hệ thống phanh ABS; Kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống phanh ABS; Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh ABS.