Giáo trình An toàn và vệ sinh công nghiệp (Nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng)

Giáo trình An toàn và vệ sinh công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảo hộ lao động; Vệ sinh lao động trong sản xuất; Kỹ thuật an toàn và băng bó vết thương; Kỹ thuật an toàn điện và thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết!