Ebook Tự học visual basic và bài tập thực hành: Phần 1 - NXB Trẻ

Khi nói đến ngôn ngữ lập trình, chúng ta đều tiện tưởng đến các chương trình như Pascal, C++,... Tuy nhiên, với Visual Basic, bạn có thể lập các chương trình giao diện thực tiễn trên nền Windows. Và quyển Tự học visual basic và bài tập thực hành sẽ là phương án tối ưu để bạn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình. Sách được chia làm hai phần, phần 1 sách tóm tắt các lệnh menu và chức năng của các công cụ nằm trong thanh công cụ general dùng để tạo đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.