• Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin (Ngành: Ứng dụng phần mềm)

  Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin (Ngành: Ứng dụng phần mềm)

  Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin giúp các bạn học viên có thể trình bày được các nội dung cơ bản của việc quản lý một dự án Công nghệ Thông tin có quy mô nhỏ và trung bình. Lập được hồ sơ quản lý một dự án Công nghệ Thông tin có quy mô nhỏ và trung bình. Quản lý được một dự án Công nghệ Thông tin có quy mô nhỏ với yêu cầu...

   84 p hnivc 23/07/2022 79 2

 • Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng)

  Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm (Nghề: Công nghệ thông tin - Cao đẳng)

  Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về phần mềm và công nghệ phần mềm; Một số mô hình vòng đời phát triển phần mềm; Xác định và đặc tả yêu cầu; Thiết kế phần mềm; Kiểm thử phần mềm.

   63 p hnivc 25/02/2022 90 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số