Giáo trình Sửa chữa bảo dưỡng điện động cơ xăng - Nghề: Công nghệ ô tô (Dùng cho trình độ cao đẳng): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Cảm biến trên động cơ phun xăng, các hệ thống khác trên động cơ xăng, hệ thống chẩn đoán ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo.