Giáo trình Mạch điện chiếu sáng cơ bản - Nghề: Điện dân dụng - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Mạch điện chiếu sáng cơ bản bao gồm 18 bài được trình bày như sau: Đấu nối dây đơn và làm đầu cốt (lõi 1 sợi); Đấu nối dây đơn và làm đầu cốt (lõi nhiều sợi); Đấu nối dây cáp và làm đầu cốt; Lắp đặt bảng điện nổi; Lắp đặt bảng điện ngầm; Lắp đặt mạch điện chiếu sáng cơ bản; Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt đấu song song, nối tiếp; Lắp đặt mạch đèn compac; Lắp đặt mạch đèn huỳnh quang; Sửa chữa mạch đèn huỳnh quang; Lắp đặt mạch đèn cao áp thủy ngân; Quấn cuộn chấn lưu đèn cao áp thủy ngân